Blog image

Az általános szabályoktól eltérően a helyi adókról szóló törvény több egyszerűsített adómegállapítási módszert is lehetővé tett az iparűzési adó esetén. Ezek a módszerek 2023-tól átalakultak.
2023. január 1-jétől az eddigi három különböző egyszerűsített adómegállapítási módszer megszűnt, ezek sávos formában összevonásra kerültek, így már az adózási formától függetlenül bárki választhatja az új számítási módot. Megszűnt tehát az átalányadózó egyéni vállalkozók, a 8 millió Ft-ot meg nem haladó árbevétellel rendelkezők és a tételes adózó vállalkozók adózási módja, helyette egy olyat tartalmaz a jogszabály, mely hasonló adóalapot eredményez.


Módszer2022. év2023. év
általános szabály (39. §)adóalap a nettó árbevétel csökkentve
az ELÁBÉ-val, közvetített szolgáltatásokkal,
alvállalkozói teljesítésekkel,
anyagköltséggel,
az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés elszámolt közvetlen költségével
változatlan formában
átalányadózó egyéni vállalkozó
adóalap az átalányban megállapított jövedelem 120%-a
megszűnt
8 millió Ft-ot meg nem haladó árbevételadóalap a nettó árbevétel 80%-a
megszűnt
tételes adó kisadózók számáraadóalap 2,5 millió Ft településenkéntmegszűnt
kisvállalati adó esetén (39/B. §)adóalap a kiva-alap 120%-aváltozatlan formában
kisvállalkozók esetén (39/A. §)---bevétel összegétől függően tételes adó
 A helyi adókról szóló törvény 39/A. §-a szerinti egyszerűsített adóalap-meghatározási módszert azok a vállalkozók választhatják, amelyeknek az adóévben az évesített bevétele nem haladja meg a 25 millió Ft-ot, illetve a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén a 120 millió Ft-ot. Ők számítanak kisvállalkozónak.
A kisvállalkozók esetén az iparűzési adó alapja a székhelye és a telephelye szerinti önkormányzatonként
- 2,5 millió Ft, ha az éves bevétele a 12 millió Ft-ot nem haladja meg,
- 6 millió Ft, ha az éves bevétele a 12 millió Ft-ot meghaladja, de a 18 millió Ft-ot nem haladja meg,
- 8,5 millió Ft, ha az éves bevétele a 18 millió Ft-ot meghaladja, de a kisvállalkozói értékhatárt nem haladja meg.
A bevételen az SZJA-törvény szerint adózók (vállalkozói SZJA, átalányadózó) esetén az SZJA-törvény szerinti bevételt, míg más kisvállalkozók (pl. gazdasági társaságok) esetén a nettó árbevételt kell érteni.


Adózási formaBevételAdóalap
2022-ig
Adóalap
2023-tól
Kata tételes adó12 000 000 Ft2 500 000 Ft2 500 000 Ft
Kata tételes adó15 000 000 Ft2 500 000 Ft6 000 000 Ft
8 millió Ft-ot
meg nem haladó árbevétel
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft * 0,8 =
4 000 000 Ft

2 500 000 Ft
8 millió Ft-ot
meg nem haladó árbevétel
8 000 000 Ft
8 000 000 Ft * 0,8 =
6 400 000 Ft

2 500 000 Ft
Átalányadózó
egyéni vállalkozó
(40% költséghányad)
5 000 000 Ft
5 000 000 Ft * 0,6 * 1,2 =
3 600 000 Ft
2 500 000 Ft
Átalányadózó
egyéni vállalkozó
(40% költséghányad)
12 000 000 Ft
12 000 000 Ft * 0,6 * 1,2 =
8 640 000 Ft
2 500 000 Ft
Átalányadózó
egyéni vállalkozó
(40% költséghányad)
18 000 000 Ft
18 000 000 Ft * 0,6 * 1,2 =
12 960 000 Ft
6 000 000 Ft
Átalányadózó
egyéni vállalkozó
(40% költséghányad)
25 000 000 Ft
25 000 000 Ft * 0,6 * 1,2 =
18 000 000 Ft
8 500 000 Ft
Átalányadózó
egyéni vállalkozó
(90% költséghányad)
50 000 000 Ft
50 000 000 Ft * 0,1 * 1,2 =
6 000 000 Ft
8 500 000 Ft
Egyszerűsített adóalap-megállapítás választása

A 22HIPAK bevallásban az NY-01 lap 9. sorában lehet a 2023. évre a 39/A. § (2) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalapra vonatkozó nyilatkozatot megtenni.
Választási lehetőségek:


1 - A Htv. 39/A. § (2)  bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást választom.
Azok jelölhetik, akik 2022. évben nem a tételes adófizetést alkalmazták. Pl. az átalányadózó egyéni vállalkozók, a 25 millió Ft árbevétel alatti gazdasági társaságok számára kedvezőbb lehet.
2 - Nem választom a Htv. 39/A. § (2) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást.
Ha a katás adózó 2022. évben a tételes adófizetést alkalmazta, de 2023. évtől már az általános szabályok szerint szeretne iparűzési adót fizetni.
üres mező
Azok hagyják üresen a mezőt, akik nem változtatják meg az adózási formájukat.
Ha a katás egyéni vállalkozó 2022. évben tételes adófizetést választott és a 39/A. § (2) bekezdése szerint továbbra is tételesen akar adózni, akkor ezt a mezőt nem kell jelölnie.
Ha a vállalkozó az általános szabályok szerint adózik vagy a kisvállalati adóalanyok számára fennálló lehetőséget alkalmazza és 2023. évben is így szeretne, akkor szintén nem kell a mezőt jelölnie.

Az új egyszerűsített adóalap-megállapítást az alacsony árbevételű kiva-alanyoknak is érdemes lehet választani, e módszer kisebb adóterhet jelenthet.
Pl. 20 millió Ft árbevétel, 10 millió Ft kiva-alap.
MódszerAdóalap
Kiva-alany (39/B. §)10 000 000 Ft * 1,2 = 12 000 000 Ft
Új tételes adó (39/A. §)8 500 000 Ft
A 2023. évben induló vállalkozók az első adóévről szóló bevallásukban is nyilatkozhatnak a Htv. 39/A. § (2) bekezdés szerinti adózás választásáról.

Tételes adózó vállalkozók

Azoknak a kisadózó vállalkozóknak, akik 2022. évben a 39/B. § (3) bekezdése szerinti tételes adófizetést alkalmazták és 2023. évben az új egyszerűsített adóalap-megállapítást szeretnék alkalmazni, nem kell bejelentést tenniük, automatikusan e szerint kell az adójukat megfizetni.
Ha a 2022. évben tételes adózó vállalkozó 2023. évben nem kíván élni az egyszerűsített adómegállapítással, akkor azt legkésőbb 2023. május 31-ig beadott bejelentésében vagy adóbevallásában kell jelezze a helyi önkormányzat felé. Ebben az esetben a 2023. január 1. és 2024. június 30. közötti időszakra az előleget úgy kell bevallania, hogy 2023. május 31-ére 50 000 Ft, 2024. március 18-ára 25 000 Ft esedékes.

Adófizetés, adóbevallás

Ha a kisvállalkozó a Htv. 39/A. § (2) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást választja, akkor az iparűzési adót az adóévet követő év 5. hónapjának utolsó napjáig, azaz naptári évhez igazodó üzleti év esetén május 31-ig köteles megfizetni.
Nem kell bevallást benyújtania az új tételes adót választó kisvállalkozónak akkor, ha az éves adója nem haladja meg az adóelőleg összegét. Ha az éves adó több, mint az adóelőleg (pl. a magasabb árbevételi sávba került), akkor be kell adni a bevallást. Ha az éves adó kevesebb, mint az adóelőleg (pl. alacsonyabb árbevételi sávba került), akkor csak abban az esetben kell bevallást beadni, ha vissza szeretné igényelni az adókülönbözetet.
Az egyszerűsített adóalap-megállapítást választók nem jogosultak adókedvezményre, adómentességre és adócsökkentésre sem (pl. háziorvosok, védőnők kedvezménye).
Ha a kisvállalkozó már nem felel meg a feltételeknek, mert a bevétele az értékhatárt meghaladja, akkor az általános módszert vagy ha kiva-alany, akkor a 39/B. § szerinti módszert alkalmazhatja.

A 22HIPAK bevalláson a 2023. évre a 39/A. § (2) szerinti új tételes adózást választó vállalkozóknak az adóelőleget 2023. május 31. esedékességgel, a 2022. évi éves bevétel/árbevétel alapján kell bevallaniuk.
A bevallott összegből a befizetéskor levonható a korábbi bevallás, bejelentés alapján 2023. március 16-ára esedékes összeg.

Adó mértéke 2023-ban
 
2023. január 1-jétől megszűnt a Htv. 51/L. §-ában előírt kedvező adómérték a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, így a legfeljebb 1%-os adó helyett 2023-ban már ezeknek az adózóknak is a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott mértékkel – legfeljebb 2%-kal - kell az iparűzési adót megfizetniük.
Az egyes önkormányzatok által bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, az egyes adónemekhez tartozó bankszámlaszámokról a MÁK által létrehozott adatbázisban kereshetünk a legegyszerűbben.
Az adatbázis a https://hakka.allamkincstar.gov.hu/ linken érhető el.