2023/06 SZÉP-kártya 2023. augusztus 1-jétől

2023/06 SZÉP-kártya 2023. augusztus 1-jétől

A 237/2023. Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártyákra vonatkozóan átmenetileg eltérő szabályokat állapít meg.

2023. aug. 14.

2023/05 30 év alatti anyák kedvezménye

2023/05 30 év alatti anyák kedvezménye

2023. július 31-ig a 30 év alatti anyák kedvezményéről szóló 596/2022. (XII. 28.) Kormányrendelet szabályozta az összevont adóalapot csökkentő 30 év alatti anyák kedvezményét. 2023. augusztus 1. napjától ez beépítésre került a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénybe. Az SZJA-törvény VI. fejezete a 30 év alatti anyák kedvezményéről szóló 29/G. §-sal került kiegészítésre.

Bár a kedvezmény neve arra utal, hogy minden 30 év alatti anya jogosult rá, de ez nem így van, csak további feltételek teljesülése esetén érvényesíthető a kedvezmény.

2023. aug. 09.

2023/04 Ki a társas vállalkozó?

2023/04 Ki a társas vállalkozó?

Egy vállalkozás tulajdonosa a társaság életében két fő szerepet tölthet be.

2023. jún. 05.

2023/03 Kiva-alanyok osztalék utáni adózása

2023/03 Kiva-alanyok osztalék utáni adózása

A vállalkozásoknak a 2022. évi beszámolójukat 2023. május 31-ig kell elkészíteniük és közzétenniük.

2023. máj. 22.

2023/02 Egyéni vállalkozók átalányadózása

2023/02 Egyéni vállalkozók átalányadózása

2023. január 1-jétől jelentősen változtak az egyéni vállalkozók átalányadózásának szabályai. Könnyítést jelent, hogy az adókat, járulékokat negyedévente kell bevallani és megfizetni, de a jogalkotó szerinti egyszerűsítés valójában nehezebb számítást eredményezett.

2023. ápr. 04.

2023/01 Egyszerűsített adóalap-megállapítás az iparűzési adóban

2023/01 Egyszerűsített adóalap-megállapítás az iparűzési adóban

Az általános szabályoktól eltérően a helyi adókról szóló törvény több egyszerűsített adómegállapítási módszert is lehetővé tett az iparűzési adó esetén. Ezek a módszerek 2023-tól átalakultak.

2023. febr. 14.

2022/11 Minimálbér és garantált bérminimum 2023-ban

2022/11 Minimálbér és garantált bérminimum 2023-ban

2023. január 1-jétől ismét emelkedik a minimálbér és garantált bérminimum.

2022. dec. 27.

2022/10 - Szabadság kiadása, következő évre átvihető szabadság

2022/10 - Szabadság kiadása, következő évre átvihető szabadság

A munka törvénykönyve (Mt. szerint) a munkáltató feladata, hogy a munkavállalók részére járó szabadságot az előírásoknak megfelelően kiadja.

2022. dec. 07.

2022/09 - Kiskereskedelmi pótadó

2022/09 - Kiskereskedelmi pótadó

A 2020. évi XLV. törvény alapján a meghatározott tevékenységi körbe tartozó kiskereskedelmi tevékenységet végző adózók a nettó árbevételük alapján kiskereskedelmi adó fizetésére kötelezettek.

A kiskereskedelmi tevékenységnek a TEÁOR 45.1, 45.32, 45.40 és 47.1-47.9 ágazatokba tartozó tevékenységek minősülnek, ide nem értve az ezekbe a TEÁOR számokba sorolt a nagykereskedelmet. A kiskereskedelmi adó alapja a nettó árbevétel korrigálva az eladásra szánt áru szállítója által az adóalanynak adott engedmény összegével és az adóalany által a beszerzett áru értékesítésével összefüggésben az áru szállítójának nyújtott szolgáltatásból származó bevételével.

Az adó mértéke sávos, így az 500 millió Ft-ot el nem érő adóalap esetén sem adókötelezettség, sem bevallási kötelezettség nem terheli az adóalanyt.

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. Kormányrendelet alapján a kiskereskedelmi adó alanyait az éves adón kívül egy egyszeri, rendkívüli pótadóval is sújtják. A kiskereskedelmi pótadót 2022. november 30-ig kell bevallani és megfizetni. A bevallást a 22KISKER nyomtatványon kell teljesíteni.

2022. okt. 28.

2022/08 - Régi katások társaságiadó-előleg bevallása

2022/08 - Régi katások társaságiadó-előleg bevallása

A 2022. augusztus 31-ig a régi kata hatálya alá tartozó társas vállalkozások a kisvállalati adót és a társasági adót választhatták új adózási formaként. Ha a kiva választására nem nyújtott be adatlapot a társaság, akkor automatikusan a társasági adó hatálya alá tartozik 2022. szeptember 1-jétől.

A 2022. évben a kata vagy a kiva hatálya alól a társasági adó alá átkerülő vállalkozásoknak 60 napon belül – ha az nem munkanapra esik, akkor a következő munkanapon - 2243TAO nyomtatványt kell beadniuk. Mivel a régi kata 2022. augusztus 31-én szűnt meg, ezért az adóelőlegről a bevallást 2022. november 2-ig kell beadni.

A 2243TAO bevalláson a társaságiadó-előleget kell megállapítani az előző időszakra vonatkozó bevételek alapján.

2022. szept. 29.