Kettős könyvelés nonprofit modullal

Áttekintés

A kettős könyvelés programunk áttekinthető és egyszerűen kezelhető, így könnyítve meg az Ön munkáját. Nemcsak a számviteli előírásoknak megfelelő nyilvántartási kötelezettség teljesítését segíti, hanem megoldhatók vele a vállalkozás bevallási kötelezettségei is.
A Windowsos felületű könyvelőprogramunk fejlesztése során törekedtünk arra, hogy az adatrögzítéshez ne kelljen egeret használni, az billentyűzetről is kezelhető legyen, így segítve a gyors adatrögzítést.
Az egycéges változatban egy, míg a többcéges változatban akár 999 vállalkozás könyvelése végezhető el. A könyvelőprogram korlátlan számú számítógépre telepíthető, azzal korlátlan tételszám könyvelhető.
A Kettős könyvelés (WUJEGYKE) programunk hálózatos verzióban vásárolható meg, mely hálózatban is használható, egyidejűleg akár ugyanabban a cégben is több személy könyvelhet.

Mind lenyit

A könyvelő programunkat a billentyűzetről történő kezelésre optimalizáltuk, így gyorsítva meg a munkát.
A vevőkhöz, szállítókhoz jellemző bevétel és költség főkönyvi számla társítható, így a könyvelési tétel rögzítése automatizálható.
A főkönyvi számlatükör mintánk nemcsak magyarul, hanem angolul és németül is tartalmazza a számlák megnevezéseit, így ezeken a nyelveken is elkészítheti a kimutatásait.

A kettős könyvelés programunkkal gyűjtők (költséghelyek, munkaszámok) is kezelhetők.
A program alkalmas az elsődleges 5-ös, másodlagos 6-os, 7-es könyvelésre is.
A gyűjtőkről részletes és összesítő kimutatások is lekérhetők.

A programban Ft-ban vezetheti a könyvelést, azonban a valutás és devizás tételek is rögzíthetők.
A könyvelő programban kétféle árfolyam-számítási módszer közül választhat, kezeljük a FIFO-módszert és az átlagárfolyamon történő számítást is.
A program automatikusan kezeli az árfolyam-különbözeteket, például a devizás bejövő és kimenő számlák kiegyenlítésekor, a belföldi partnertől kapott devizás számlák áfájának árfolyam-különbözetét. Könyvelő programunkkal megoldható az is, ha a vállalkozás eltérő árfolyamot választott az áfatörvény és a számviteli törvény szerint.
A kettős könyvelés programban a főkönyvi számlák, valamint a kimenő és bejövő devizás számlák év végi átértékelése könnyedén elvégezhető.
Az MNB-árfolyam a program segítségével automatikusan letölthető.

A kimenő és bejövő Ft-os és devizás számlákról áttekinthető formában vezethető az analitika.
Ehhez kapcsolódóan széleskörű listázási lehetőség áll rendelkezésre (összes számla, teljesített, túlteljesített, teljesítetlen számlák, korosítás lista stb.).
A partnereknek egyenlegközlő, fizetési felszólítás, késedelmi kamat és behajtási költségátalány értesítő készíthető. A könyvelő programmal a behajtási költségátalány is kiszámítható.

- A program automatikusan kezeli a belföldi és külföldi számlák áfáját.
- Fordított adózás kezelése.
- A program elkészíti az EU-összesítő nyilatkozatot (‘A60-at), melyre rákerülnek az EU-beszerzések, EU-értékesítések, -szolgáltatások.
- Tételes áfa-bevallás:
A könyvelő program kezeli az áfatörvény 10. számú melléklete (korábban Art. 31/B. §-a) szerinti összesítő jelentést, melynek keretében a ‘65-M lapok partnerenként is kitöltésre kerülnek.
- Gabona és acélipari termékek kezelése:
A számlák felvitelekor rögzíthetők a gabona, valamint a vas- és acélipari termékekre vonatkozó adatok is (VTSZ, kg, érték), így azok automatikusan átkerülnek az áfa-bevallásra is.
- Áfa-önellenőrzés:
A könyvelés során jelölhetők az áfa-önellenőrzési tételek, melyekről külön listák is készíthetők. A könyvelő programból XML-fájl adható át a ‘65 áfa-bevallásnak az önellenőrzési adatokkal is.

A kettős könyvelés programból az alábbi bevallások és adatszolgáltatások egyszerűen, egy gombnyomásra készíthetők el:
- áfa-bevallás (‘65, M-lapokkal együtt),
- áfa-önellenőrzési bevallás (‘65, M-lapokkal együtt),
- EU összesítő nyilatkozat (‘A60),
- társasági adóbevallás (‘29),
- helyi iparűzési adóbevallás (‘HIPA),
- OBR elektronikus beszámoló (éves, egyszerűsített éves, mikrogazdálkodói beszámoló esetén is),
- audit XML a könyvvizsgálók részére,
- PTGSZLAH adatszolgáltatás a pénztárgép használatára kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítők számára,
- SZAMLAZO nyomtatvány a számlázó program bejelentéséhez,
- kisadózó vállalkozások részére juttatott, 1 millió Ft-ot meghaladó kifizetésekről szóló adatszolgáltatás (‘K102),
- PK’42 nyomtatvány a civil szervezetek beszámolójához (kizárólag a nonprofit modulban).
A bevallások közvetlenül a könyvelő programból importálhatók az ÁNYK-ba.

A könyvelő programból készíthető listák segítik a számviteli és bevallási kötelezettségek teljesítését. A kimutatások nemcsak képernyőn tekinthetők meg, azok bármely nyomtatóra, PDF-fájlba, Excel táblázatba és TXT-fájlba is elmenthetők, így akár e-mailben is továbbíthatóak. Ezen kívül bármilyen más formátum (pl. Word dokumentum, HTML, JPEG) is elérhető a programban.
A listák bizonylat dátuma, áfa szerinti teljesítés dátuma és számviteli teljesítés dátumára is lekérdezhetőek.

Főbb listák:
- áfa-kimutatások (teljes áfa lista áfa-kulcsonként vagy áfa-gyűjtőnként, pénzforgalmi áfa lista a rendezett és rendezetlen tételekről, éves áfa-összesítő, evás beszerzések listája, gabona és acélipari termékekről szóló lista stb.),
- főkönyvi adatok (főkönyvi számla kartonok, főkönyvi kivonat, zárókimutatás stb.),
- mérleg, eredménykimutatás, cash-flow (mikrogazdálkodói, egyszerűsített éves és éves beszámolóhoz),
- a nonprofit modullal a civil szervezetek számára a 224/2000. Kormányrendelet szerinti mérleg és eredménykimutatás,
- paraméterezhető lista, ha Önnek olyan kimutatásra van szüksége, melyet a program nem tartalmaz, de annak adatai a mérleg, eredménykimutatás és főkönyvi adatokkal elkészíthetők,
- pénztárbizonylat, pénztárjelentés Ft-ban és valutában is, 1,5 millió Ft-os készpénzforgalomról szóló kimutatás,
- bevallásokat segítő kimutatások (pl. tagi kölcsön átlaga, kisadózó lista).

A kettős könyvelés programunk számlázó funkcióval is rendelkezik.
A belföldi és külföldi partnereknek Ft-ban és bármely devizában a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla készítése egyszerű.
A határozott idejű számlák teljesítési időpontját a program automatikusan állapítja meg a számlázás során is.
A számlázó program bejelentéséhez elkészítjük a SZAMLAZO nyomtatványt.
A program megfelel a 23/2014. NGM-rendelet előírásainak, az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióval is rendelkezik, illetve az online számla adatszolgáltatást is teljesíti az értékhatárt meghaladó számlákról.

A Kettős könyvelés (WUJEGYKE) programunk elnyerte a könyvvizsgálóbarát szoftver minősítést.
A kettős könyvelés programjainkból a Magyar Könyvvizsgálói Kamara kérésének megfelelően elkészíthető az audit XML fájl.

Az alapprogramnak nem része, de külön funkcióként megvásárolható a nonprofit modul, melynek segítségével a civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) könyvelése elvégezhető, a 479/2016. Kormányrendelet 1. és 2. mellékete szerinti mérleg és eredménykimutatás összeállítható, a PK-'42 nyomtatványhoz importfájl készíthető.

Ezeket ajánljuk még

89 000 - 249 000 Ft + áfa
70 000 - 110 000 Ft + áfa