Egyéni vállalkozók átalányadózása 2023 előadás

2023. márc. 07.

2022/09 - Kiskereskedelmi pótadó

2022/09 - Kiskereskedelmi pótadó

A 2020. évi XLV. törvény alapján a meghatározott tevékenységi körbe tartozó kiskereskedelmi tevékenységet végző adózók a nettó árbevételük alapján kiskereskedelmi adó fizetésére kötelezettek.

A kiskereskedelmi tevékenységnek a TEÁOR 45.1, 45.32, 45.40 és 47.1-47.9 ágazatokba tartozó tevékenységek minősülnek, ide nem értve az ezekbe a TEÁOR számokba sorolt a nagykereskedelmet. A kiskereskedelmi adó alapja a nettó árbevétel korrigálva az eladásra szánt áru szállítója által az adóalanynak adott engedmény összegével és az adóalany által a beszerzett áru értékesítésével összefüggésben az áru szállítójának nyújtott szolgáltatásból származó bevételével.

Az adó mértéke sávos, így az 500 millió Ft-ot el nem érő adóalap esetén sem adókötelezettség, sem bevallási kötelezettség nem terheli az adóalanyt.

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. Kormányrendelet alapján a kiskereskedelmi adó alanyait az éves adón kívül egy egyszeri, rendkívüli pótadóval is sújtják. A kiskereskedelmi pótadót 2022. november 30-ig kell bevallani és megfizetni. A bevallást a 22KISKER nyomtatványon kell teljesíteni.

2022. okt. 28.

2022/08 - Régi katások társaságiadó-előleg bevallása

2022/08 - Régi katások társaságiadó-előleg bevallása

A 2022. augusztus 31-ig a régi kata hatálya alá tartozó társas vállalkozások a kisvállalati adót és a társasági adót választhatták új adózási formaként. Ha a kiva választására nem nyújtott be adatlapot a társaság, akkor automatikusan a társasági adó hatálya alá tartozik 2022. szeptember 1-jétől.

A 2022. évben a kata vagy a kiva hatálya alól a társasági adó alá átkerülő vállalkozásoknak 60 napon belül – ha az nem munkanapra esik, akkor a következő munkanapon - 2243TAO nyomtatványt kell beadniuk. Mivel a régi kata 2022. augusztus 31-én szűnt meg, ezért az adóelőlegről a bevallást 2022. november 2-ig kell beadni.

A 2243TAO bevalláson a társaságiadó-előleget kell megállapítani az előző időszakra vonatkozó bevételek alapján.

2022. szept. 29.

2022/07 - Vállalkozók adózási lehetőségei a kata megszűnése után – 3. rész: Társasági adó vagy kisvállalati adó?

2022/07 - Vállalkozók adózási lehetőségei a kata megszűnése után – 3. rész: Társasági adó vagy kisvállalati adó?

A régi katát betéti társaságok, közkereseti társaságok, egyéni cégek és ügyvédi irodák is választhatták, azonban az új tételes adót már kizárólag az Ectv. szerinti egyéni vállalkozók alkalmazhatják. Emiatt a jelenleg még katás társas vállalkozásoknak is dönteniük kell, hogy 2022. szeptember 1-jétől társasági adó vagy kisvállalati adó szerint adóznak, esetleg a megszűnésről döntenek.

A két adónem közötti választáshoz a várható bevételeket és költségeket, a költségek típusát és a beruházási terveket kell figyelembe venni.

2022. aug. 30.

2022/06 - Vállalkozók adózási lehetőségei a kata megszűnése után – 2. rész: Átalányadózás vagy vállalkozói SZJA?

2022/06 - Vállalkozók adózási lehetőségei a kata megszűnése után – 2. rész: Átalányadózás vagy vállalkozói SZJA?

Ha a vállalkozó nem jogosult a kata választására (pl. egyéni ügyvéd) vagy jogosult lenne, de tevékenységét kifizetők részére végzi, akkor már csak az SZJA-törvényben meghatározott két módszerből, az átalányadózásból és a vállalkozói SZJA szabályai szerinti adózásból választhat.

2022. aug. 12.

2022/05 - Vállalkozók adózási lehetőségei a kata megszűnése után – 1. rész: Az új kata

2022/05 - Vállalkozók adózási lehetőségei a kata megszűnése után – 1. rész: Az új kata

2022. augusztus 31-én megszűnik a kisadózó vállalkozások tételes adója, így az eddig katás egyéni és társas vállalkozásoknak dönteniük kell, hogy milyen adózási formát választanak szeptember 1-jétől, esetleg a megszűnés mellett döntenek.
Következő cikkeinkben az új katát, az egyéni vállalkozások és a társaságok adózási formák közötti választási lehetőségeit fogjuk bemutatni. A sorozat első részében 2022. évi XIII. törvény alapján a kisadózó vállalkozók tételes adóját ismertetjük.

2022. aug. 12.

2022/02 - Osztalék jóváhagyása, adózása

2022/02 - Osztalék jóváhagyása, adózása

A május 31-ig tartó időszak a számviteli beszámolók elkészítésének és elfogadásának ideje, ekkor kell az osztalék jóváhagyásáról is dönteni.

Cikkünkben az osztalék jóváhagyásával és kifizetésével kapcsolatos adózási, bérszámfejtési információkat foglaljuk össze.

2022. aug. 12.

2022/04 - Adóváltozások a 197/2022. Kormányrendelet alapján

2022/04 - Adóváltozások a 197/2022. Kormányrendelet alapján

Megjelent az extraprofit adókról szóló 197/2022. Kormányrendelet, melyből a cégek többségét érintő, a könyvelőknek és bérszámfejtőknek feladatot jelentő adóváltozásokat ismertetjük.

2022. jún. 15.

2022/01 - 21KATA bevallás

2022/01 - 21KATA bevallás

A kisadózó vállalkozások tételes adójában 2021. január 1-jétől bevezetett szigorúbb szabályok miatt a bevallás kitöltése is bonyolultabb lett.

2021-től az alábbi öt olyan eset fordulhat elő, amikor vagy a kifizetőt, vagy a kisadózó vállalkozást 40%-os adó terheli.

2022. jún. 02.

2021/13 - Egyéni vállalkozók átalányadózása

2021/13 - Egyéni vállalkozók átalányadózása

Az átalányadózás 2022. január 1-jétől kedvezően módosul a vállalkozók számára.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának 2013. évi bevezetésével háttérbe szorult ez az adózási forma, de a katára vonatkozó elmúlt évi szigorítások után, a 2022. évi módosításokkal több vállalkozói csoport számára is újra előnyösebb lehet az átalányadózás.

2022. jún. 02.