Adótanácsadók Egyesülete előadás 2024. április 9-én

Adótanácsadók Egyesülete előadás 2024. április 9-én

Kovács Dénes az átalányadózás és HIPA aktualitásairól, dr. Kiskovács Miklós az EPR-díjról tart előadást.

2024. ápr. 04.

23HIPAK bevallás a könyvelőprogramokban

23HIPAK bevallás a könyvelőprogramokban

Könyvelőprogramjainkkal elkészíthető a 23HIPAK bevallás.

2024. jan. 30.

Kata megszűnésével kapcsolatos újságcikk

Kata megszűnésével kapcsolatos újságcikk

A Népszava újságírója kérdezte Kovács Dénest a kata megszűnésével kapcsolatos tapasztalatokról.

2023. nov. 29.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer az Adótanácsadók Egyesületénél

Belső visszaélés-bejelentési rendszer az Adótanácsadók Egyesületénél

Az Adótanácsadók Egyesülete belső visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet.

2023. aug. 22.

EPR modul rendelhető

EPR modul rendelhető

Megrendelhető az EPR modul a Készletnyilvántartás és Számlázás-házipénztár programjainkhoz.

2023. jún. 23.

Új funkciók: EPR és tb-kifizetőhelyi elszámolás XML

Új funkciók: EPR és tb-kifizetőhelyi elszámolás XML

A 2023. július 1-jétől bevezetendő új EPR-díjfizetési kötelezettséggel és a tb-kifizetőhelyek számára előírt XML-fájl alapú adatszolgáltatással kapcsolatos funkciók fejlesztésén dolgozunk.

2023. jún. 14.

Egyéni vállalkozók átalányadózása 2023 előadás

2023. márc. 07.

2229 társaságiadó-bevallás

2229 társaságiadó-bevallás

A könyvelőprogramokból elkészíthető a 2229 bevallás.

2023. febr. 07.

2022/09 - Kiskereskedelmi pótadó

2022/09 - Kiskereskedelmi pótadó

A 2020. évi XLV. törvény alapján a meghatározott tevékenységi körbe tartozó kiskereskedelmi tevékenységet végző adózók a nettó árbevételük alapján kiskereskedelmi adó fizetésére kötelezettek.

A kiskereskedelmi tevékenységnek a TEÁOR 45.1, 45.32, 45.40 és 47.1-47.9 ágazatokba tartozó tevékenységek minősülnek, ide nem értve az ezekbe a TEÁOR számokba sorolt a nagykereskedelmet. A kiskereskedelmi adó alapja a nettó árbevétel korrigálva az eladásra szánt áru szállítója által az adóalanynak adott engedmény összegével és az adóalany által a beszerzett áru értékesítésével összefüggésben az áru szállítójának nyújtott szolgáltatásból származó bevételével.

Az adó mértéke sávos, így az 500 millió Ft-ot el nem érő adóalap esetén sem adókötelezettség, sem bevallási kötelezettség nem terheli az adóalanyt.

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. Kormányrendelet alapján a kiskereskedelmi adó alanyait az éves adón kívül egy egyszeri, rendkívüli pótadóval is sújtják. A kiskereskedelmi pótadót 2022. november 30-ig kell bevallani és megfizetni. A bevallást a 22KISKER nyomtatványon kell teljesíteni.

2022. okt. 28.

2022/08 - Régi katások társaságiadó-előleg bevallása

2022/08 - Régi katások társaságiadó-előleg bevallása

A 2022. augusztus 31-ig a régi kata hatálya alá tartozó társas vállalkozások a kisvállalati adót és a társasági adót választhatták új adózási formaként. Ha a kiva választására nem nyújtott be adatlapot a társaság, akkor automatikusan a társasági adó hatálya alá tartozik 2022. szeptember 1-jétől.

A 2022. évben a kata vagy a kiva hatálya alól a társasági adó alá átkerülő vállalkozásoknak 60 napon belül – ha az nem munkanapra esik, akkor a következő munkanapon - 2243TAO nyomtatványt kell beadniuk. Mivel a régi kata 2022. augusztus 31-én szűnt meg, ezért az adóelőlegről a bevallást 2022. november 2-ig kell beadni.

A 2243TAO bevalláson a társaságiadó-előleget kell megállapítani az előző időszakra vonatkozó bevételek alapján.

2022. szept. 29.