Blog image

Az SZJA-törvény két adómentes juttatást is tartalmaz, mely elhunyt személlyel kapcsolatosan adható. Az egyik a temetési segély, a másik pedig a kegyeleti ellátás.

A törvény 1. számú mellékletének 1.3. pontja szerint a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély adómentes. A temetési segély pénzben adható juttatás.
A munkáltató fogalmába nemcsak az elhunyt személy munkáltatója tartozik bele, hanem az elhunyt házastársának munkáltatója, valamint az elhunyt egyeneságbeli rokonának (pl. gyermek, szülő, nagyszülő) munkáltatója is. Az elhunyt testvérre tekintettel, illetve az elhunyt testvérének temetési segély nem adható adómentesen.

A jogszabály nem határoz meg felső határt a temetési segély adómentességére vonatkozóan, azonban a NAV értelmezése szerint a juttatás összege akkor felel meg az SZJA-törvénynek, ha az igazodik a helyben szokásos temetési kiadásokhoz, valamint megfelel az Art. szerint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének. Temetési segély esetén nem szükséges a munkáltató nevére szóló bizonylat a temetés költségeiről.

A kegyeleti ellátás az SZJA-törvény 1. számú mellékletének 8.6. e) pontja szerint adómentes.
A kegyeleti ellátás egy szolgáltatás, azaz ebben az esetben nem pénzbeli juttatást kap az elhunyt hozzátartozója, hanem a kifizető nevére szóló számlák, bizonylatok alapján téríti meg a kegyeleti szolgáltatások (pl. temetés, sírhely) költségeit.
Itt a törvény nem határoz meg semmilyen személyi vagy egyéb feltételt, azaz bárki által adómentesen nyújtható ez a juttatás. Nemcsak a munkáltató, társas vállalkozás adhat ilyen juttatást a munkavállalóra, tagra vagy közeli hozzátartozójára tekintettel, hanem bármely más, a vállalkozáshoz nem kapcsolódó személy temetésének költségeit adómentesen térítheti meg a kifizető.

A fentiekben ismertetett juttatások a társasági adó és így a kisvállalati adó szempontjából is a vállalkozás érdekében felmerült költségnek számítanak.