Blog image
A munka törvénykönyve (Mt. szerint) a munkáltató feladata, hogy a munkavállalók részére járó szabadságot az előírásoknak megfelelően kiadja.
A munkavállaló szabadsága az éves 20 nap alapszabadságból és a különböző jogcímeken járó pótszabadságokból áll.

Pótszabadságok

1. Életkor alapján járó pótszabadság
25 éven aluli munkavállalónak nem jár ezen a jogcímen pótszabadság. Ezt követően az életkortól függően 1-10 munkanap járhat a dolgozó részére.

ÉletkorPótszabadságÉletkorPótszabadság
25 év alattnincs37. életévétől6 munkanap
25. életévétől1 munkanap39. életévétől7 munkanap
28. életévétől2 munkanap41. életévétől8 munkanap
31. életévétől3 munkanap43. életévétől9 munkanap
33. életévétől4 munkanap45. életévétől10 munkanap
35. életévétől5 munkanap

A hosszabb pótszabadság abban az évben jár először, amikor a munkavállaló az adott életkort betölti.

2. Gyermekek utáni pótszabadság
A munkavállalónak a 16 évesnél fiatalabb
- egy gyermeke után 2 munkanap,
- két gyermeke után 4 munkanap,
- három vagy több gyermeke után 7 munkanap
pótszabadság jár. Fogyatékos gyermek esetén az előbbieken felül további 2 munkanap szabadság jár.
Utoljára abban az évben jár a gyermek után pótszabadság, amelyben a 16. életévét betölti.
A gyermekek utáni pótszabadságra mindkét szülő jogosult. A jogosultságról a munkavállalónak nyilatkozatot kell tennie.

3. Apai pótszabadság, apasági szabadság
Az apának a gyermeke születése esetén 5, ikergyermekek esetén 7 munkanap pótszabadság jár. Ezt a gyermek(ek) születését követő második hónap végéig kell kiadni.
A T/1845 törvényjavaslat* várhatóan ezt 10 napra növeli és nemcsak gyermek születése, hanem örökbefogadás esetén is járni fog. Az apasági szabadságot legfeljebb két részletben kell majd kiadni. Az első öt napra a távolléti díj, a 6-10. napokra azonban csak a távolléti díj 40%-a fog járni.

4. Fiatal munkavállaló pótszabadsága
A fiatal, azaz a 18 éven aluli munkavállalónak 5 munkanap pótszabadság jár. Utoljára abban az évben jogosult erre, amelyikben a 18. életévét betölti.

5. Munkakörülmények miatt járó pótszabadság
A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 3 órát dolgozó munkavállaló évente 5 munkanap pótszabadságra jogosult.

6. Megváltozott munkaképesség miatti pótszabadság
A megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossági támogatásra jogosult vagy vakok személyi járadékára jogosult munkavállaló részére évente 5 munkanap pótszabadság jár. 
Fontos, hogy az ellátásokat nem kell igénybe vennie, elegendő az is, ha arra jogosult.

Időarányos szabadság

Az Mt. szerint a szabadság a munkában töltött idő alapján jár, azaz az előzőek szerint járó éves szabadságot (kivéve az apák pótszabadságát) a munkában töltött idő és az év naptári napjainak száma alapján arányosítani szükséges. A tört értéket az általános kerekítési szabályok szerint kell kezelni úgy, hogy a fél nap már egésznek számít (pl. 18,49 nap ≈ 18 nap; 18,50 nap ≈ 19 nap).
Munkában töltött időnek minősül a munkával töltött napokon kívül
- a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
- a szabadság,
- a keresőképtelenség (pl. betegszabadság, táppénz ideje, de ideértve azt az időszakot is, amikor a munkavállaló már nem jogosult ellátásra),
- a szülési szabadság,
- a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja,
- a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítésből 3 hónap időtartam,
- munkavégzés alóli mentesülés (Mt. 55. § b)-l) pontjai, pl. kötelező orvosi vizsgálat időtartama, véradás).

Szabadság kiadása, következő évre átvihető szabadság

Az Mt. szerint a szabadságot a munkáltató adja ki a munkavállaló előzetes meghallgatása alapján.
A munkáltató évente 7 nap szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelően köteles kiadni, kivéve a munkaviszony első 3 hónapját. Az éves 7 napot szintén időarányosan kell megállapítani.
A munkáltató úgy kell kiadja a szabadságot, hogy évente egyszer 14 nap összefüggő távollétet biztosítson a munkavállaló számára. Ebbe az időbe a szabadnapok, munkaszüneti napok is beszámítanak. E szabály alól a felek írásos megállapodással eltérhetnek. Ezt akár már a munkaszerződésben is rögzíthetik vagy évente külön-külön megállapodást is köthetnek.

A szabadságot – az apasági szabadság kivételével - a tárgyévben kell kiadni. Az Mt. néhány esetben lehetővé teszi, hogy mégis átvigyük a következő évre a szabadságot. Ezek az okok az alábbiak.

1. Év végén kezdődő munkaviszony
Az október 1-jén vagy azt követően kezdődő munkaviszonyok esetén a tárgyévre járó szabadságot legkésőbb a következő év március 31-ig kell kiadni. E szabály tehát azt is jelenti, hogy akár egyetlen nap szabadságot sem köteles kiadni a tárgyévben a munkáltató.

2. Munkavállaló oldalán felmerült ok miatt
Ha a munkavállaló oldalán olyan ok merül fel, amely nem teszi lehetővé, hogy a szabadságot a tárgyévben kiadja a munkáltató, akkor legkésőbb az ok megszűnését követő 60 napon belül kell kiadni azt. Ilyen ok például a munkavállaló keresőképtelensége, GYED vagy GYES időszaka is.

3. Életkor alapján járó pótszabadság
A felek írásos megállapodása alapján az életkor alapján járó pótszabadságot legkésőbb a következő év december 31. napjáig kell kiadni. Az Mt. előírásai alapján erre évente külön megállapodást kell kötni.

4. Következő évre átnyúló folyamatos szabadság
Ha a szabadságot még a tárgyévben kezdte meg a munkavállaló, akkor az esedékesség évében kiadott szabadságnak minősül a folyamatos szabadságból a következő év elején legfeljebb 5 munkanap.
Pl. az általános munkarend szerint dolgozó munkavállaló 5 nap szabadságot nem tud kivenni 2022-ben. 2022.12.29-én kezdi meg a szabadságát és az 2023. január 10-ig tart folyamatosan. 
2023-ban a 2023.01.02-2023.01.06. közötti 5 nap 2022. évi szabadságnak tekinthető, tehát 2023.01.07-2023.01.10. közötti 2 nap pedig már 2023. évinek.

Szabadságmegváltás

A ki nem vett szabadságot pénzben megváltani nem lehet. Ez alól az egyetlen kivétel az, ha a munkaviszony megszűnése esetén az időarányosan járó szabadság még nem került kiadásra.
Ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnéséig több szabadságot vett ki, mint amennyi időarányosan járna, akkor az nem vonható vissza. Ha ezt a helyzetet a munkavállaló okozta, és ezt a munkáltató bizonyítani tudja, akkor az Mt. alapján legfeljebb kártérítési felelőssége lehet a munkavállalónak.


* T/1845 törvényjavaslat az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról