Blog image

Az alábbiakban ismertetjük a tb-ellátások igénylésének folyamatát a dokumentumok átvételétől a Forint-Soft bérprogramban történő XML-fájl előállításán át a MÁK űrlapon történő importálásig.

1. Dokumentumok előkészítése

A MÁK weblapján a dokumentumokat PDF , DOC, DOCX, PNG, JPG és JPEG formátumban kell csatolni, így ha papír alapú az irat, akkor azt első lépésként be kell szkennelni olyan minőségben, hogy az jól olvasható legyen, de a weboldalon meghatározott méretkorlátot ne lépje át.
Egy fájl maximum 5 MB lehet és egy ügyhöz legfeljebb 20 fájl csatolható.

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) esetén kötelező csatolni a munkavállaló által aláírt Kérelem gyermekápolási táppénz iránt című dokumentumot, melyet a MÁK weblapján találhatunk meg PDF és DOCX formátumban.
Nyilatkozat letöltése:
         

2. XML fájl elkészítése a Forint-Soft bérprogramban

A Forint-Soft bérprogramokban elkészíthető a MÁK űrlapokhoz az XML-fájl.

2.1. UJTB bérprogram ("DOS"-os felületű)

Menüpontok
2 Vállalkozók számfejtése - 7 Igénybejelentés ellátásokra
Társas vállalkozó, egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő esetén.
3 Alkalmazottak számfejtése - 9 Igénybejelentés ellátásokra
Munkaviszony esetén, ideértve a közfoglalkoztatotti jogviszonyt, szakképzési munkaszerződést is.

A menüpontba lépéskor ki kell választani, hogy igénybejelentés történik (EB_IGBEJ_01) vagy már folyamatos keresőképtelenséghez (EB_FOLYKK_01) kapcsolódik az ügy.
Ezt követően meg kell adni a benyújtás módját.


- Beküldés: természetes személyként (T) vagy cégkapuról (C).
Pl. ha az egyéni vállalkozó saját nevében küldi be az ellátás igénylését, akkor természetes személyt kell jelölni. Ha a bérszámfejtőnek a számfejtett társaság (pl. kft.) cégkapujához van jogosultsága, akkor célszerű a cég cégkapujáról küldeni.
- Meghatalmazott: RNY meghatalmazás (R) / Egészségbiztosítónál történt regisztráció (E) vagy nem meghatalmazott (N).
- Ha a beküldés RNY meghatalmazás alapján történik, akkor kötelező megadni az RNY azonosítót.

Ezt követően meg kell adni az igényelt ellátásra vonatkozó adatokat (ellátás típusa, érintett személy, keresőképtelenség kezdete stb.).
A kitöltött oldalak után a fájlt a cég könyvtárába készíti el a bérprogram. A fájl elérésének útvonalát és nevét, melyre a MÁK űrlap megnyitása után szükség lesz.


2.2. Windowsos felületű bérprogram

Menüpontok
2 Vállalkozók számfejtése - 6 Jövedelemigazolás táppénzhez
Társas vállalkozó, egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő esetén.
3 Alkalmazottak számfejtése - 8 Jövedelemigazolás táppénzhez
Munkaviszony esetén, ideértve a közfoglalkoztatotti jogviszonyt, szakképzési munkaszerződést is.


- Folyamatos keresőképtelenség
N = igénybejelentés (EB_IGBEJ_01)
I = folyamatos keresőképtelenség (EB_FOLYKK_01)
- Meghatalmazottként jár el (I igen / N nem)
Ha meghatalmazottként jár el és a cég törzsadatában az RNY azonosító kitöltött, akkor az RNY meghatalmazást jelöljük az XML-fájlban. Ha meghatalmazottként jár el, de a cég törzsadatában az RNY azonosító nincs megadva, akkor az egészségbiztosítónál történt regisztrációt jelöljük az XML-fájlban.
- Beküldés: cégkapu vagy természtes személy.
Pl. ha az egyéni vállalkozó saját nevében küldi be az ellátás igénylését, akkor természetes személyt kell jelölni. Ha a bérszámfejtőnek a számfejtett társaság (pl. kft.) cégkapujához van jogosultsága, akkor célszerű a cég cégkapujáról küldeni.
- Egyéb ellátáshoz kapcsolódó adatok (Igényelt ellátás / Ellátás első napja / Keresőképtelenség kezdete, vége és kódja / Gyermek adata)
- Export helye: az Űrlap gombra kattintás után a megadott mappába kerül a fájl. A fájlnév tartalmazza a cég kódját, cég nevét, a napi dátumot és a magánszemély nevét. A megadott mappából kell majd a MÁK űrlapon importálni a fájlt.

A bérprogram a fájl létrehozása után rákérdez, hogy megnyissa-e automatikusan a MÁK űrlapot. 

3. MÁK űrlap megnyitása

Az Igénybejelentés az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra és a baleseti táppénzre, valamint a méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátásokra (EB_IGBEJ_01) nyomtatvány az alábbi linken érhető el:
magyarorszag.hu - EB_IGBEJ_01 űrlap

Az Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazoláshoz (EB_FOLYKK_01) nyomtatvány az alábbi linken érhető el:
magyarorszag.hu - EB_FOLYKK_01 űrlap

A nyomtatvány megnyitásához az Ügyintézés indítása gombra kell kattintani!


3.1. Űrlap indítása
Az űrlap indításához ki kell választani annak módját, mely lehet:
- Természetes személyként,
- Cégkapuról,
- Hivatali tárhelyről.

Azt kell választani, amit a bérprogramban a fájl létrehozásánál is jelölt!
(Eltérő jelölés az XML-fájl importálásának sikertelenségét eredményezi.)


Ha nem volt belépve az ügyfélkapuba, akkor be kell jelentkezni.
Bejelentkezés után megjelennek az ügyfélkapuhoz tartozó személy adatai (név, TAJ-szám stb.), illetve hiányos kitöltésre vonatkozó üzenetek is.

Figyelem!
A MEGNYITÁS UTÁN AZONNAL IMPORTÁLJA AZ XML-FÁJLT, ELŐTTE NE TÖLTSÖN KI SEMMILYEN ADATOT!

Ha bármely mezőt az XML-fájl feltöltése előtt kézzel kitöltötte, módosította, akkor az az XML-fájl importálásának sikertelenségét eredményezheti. Ebben az esetben nyissa meg ismét az űrlapot, majd kezdje elölről a folyamatot!

3.2. XML-fájl feltöltése

Válassza az Adat XML feltöltése menüpontot!


A monitor méretétől függően lehetséges, hogy a menüpontok között ez nem látszódik, ebben az esetben válassza a További műveletek menüpontot, majd azon belül az Adat XML feltöltése menüpontot!Tallózza be a bérprogram által létrehozott XML-fájlt!

3.3. Adatok kitöltése
Az XML-fájlban szereplő adatok betöltődnek a megfelelő mezőkre.
Ellenőrizze az adatokat, illetve töltse ki a hiányzó mezőket!
Az egyes oldalak között a Következő fejezet és az Előző fejezet gombokkal tud váltani, illetve a Fejezetek lenyíló fül segítségével is kiválaszthatja a megfelelő oldalt.

3.4. Csatolmányok feltöltése
Az 1. pontban leírtak szerint előkészített fájlokat az utolsó oldalon, illetve a Csatolmánykezelő menüpontban lehet becsatolni.
Az adott fájlt a mező felett megjelenő szövegnek megfelelő helyre tallózza be! A keresőképtelen állományról szóló orvosi igazolás csatolása kötelező!Tallózni a gémkapocs ikonra kattintva lehetséges. Egy-egy típushoz több fájl is csatolható. Ehhez kattintson az Új fájl csatolása gombra!3.5. Ellenőrzés, hibajavítás, véglegesítés
A kitöltés során bármikor lehetőség van az ellenőrzésre, illetve ezt az elküldés előtt meg kell tenni.
Az ellenőrzéshez kattintson az Ellenőrzések futtatása menüpontra. 
Ha az ellenőrzés már egyszer megtörtént, de az űrlap hibás, akkor a menüpont neve Javítandó hibák: lesz, ahol szerepel a hibák száma is.


Ha a nyomtatvány már nem tartalmaz hibát, akkor a Letöltések - Letöltés PDF-be menüpontban a kész fájl menthető PDF formátumban.


Figyelem!
A beküldés után már nincs lehetőség a nyomtatvány PDF-be történő mentésére!

3.6. Nyomtatvány beküldése
Ha az ellenőrzés már nem jelez hibát és a nyomtatványt is mentette PDF-fájlként, akkor a Kitöltés befejezése gombra kattintva küldhető be az igénylés.

A Csomagmegtekintés résznél lehetőség van a beküldésre váró .krx kiterjesztésű fájlt is letölteni, de ez nem szükséges.
A beküldéshez kattintson a Csomagmegtekintés befejezése  gombra!


Ezzel a beküldés megtörtént.
A beküldést követően megjelenik egy rövid ismertető az űrlap feldolgozásáról, mely néhány másodperc múlva eltűnik.


Ezt követően a sikeres beküldésről szóló tájékoztató jelenik meg.


4. Visszaigazolás
A tarhely.gov.hu oldalon belépve lehetőség van a beküldési nyugta, visszaigazolás letöltésére.

EB_IGBEJ_01 (igénybejelentés) űrlap
A MÁK küld egy visszaigazoló nyugtát, melyen szerepel az ügyazonosító. Ha a kérelmező továbbra is keresőképtelen marad, akkor az ezen szereplő ügyazonosítót kell az EB_FOLYKK_01 nyomtatványon feltüntetni.

EB_FOLYKK_01 (folyamatos keresőképtelenség) űrlap
A MÁK-tól kapott visszajelzés szerint a folyamatos keresőképtelenség űrlap benyújtása után nincs és később sem lesz olyan visszaigazolás, mint pl. az EB_IGBEJ_01 űrlapnál.
A beküldést a Feladási igazolás igaozlja, illetve a Letöltési igazolás pedig azt, hogy a MÁK rendszere ezt meg is kapta. Mindkettő néhány másodpercen belül megérkezik a tárhelyre. 
Az ügyfélkapun lehetőség van annak beállítására, hogy a rendszerüzenetek látszódjanak vagy automatikusan rejtettek legyenek. Utóbbi esetben az igazolások az ügyfélkapun/cégkapun úgy láthatók, ha a Szűrés gombra kattintás után a KIVÉVE RENDSZERÜZENETEK mező elöl kivesszük a pipárt, majd a KERESÉS gombra kattintunk.5. Segítség

A Forint-Soft bérprogramok az XML-fájl előállítását végzik el.
Az online űrlapok kitöltése, az igénylések benyújtása, a visszaigazolások és a jogosultságok kezelése a MÁK hatáskörébe tartozik. Az ezzel kapcsolatban felmerült problémákban a MÁK ügyfélszolgálata a  1 8 1 1  telefonszámon tud segítséget nyújtani.