Blog image

2024. január 1-jétől módosult az Mt. és az Flt. munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolásokról szóló szabályozása. Emiatt problémaként merült fel, hogyan kell az egyszerűsített foglalkoztatottak esetén eljárni.
Bizonytalanságot okoz, hogy az Mt. 203. § (2) bekezdése, mely szerint az egyszerűsítetett foglalkoztatottak részére nem kell kiadni a munkaviszony megszűnsekor az Mt. 80. §-ában meghatározott igazolásokat, 2024. január 1-jétől hatálytalan. A gyakorlatban azonban ez nem jelent változást.

Mt. szerinti munkaviszony megszűnésekor az alábbi igazolások kiadását írja elő jogszabály:
- foglalkoztatási igazolás (Flt. 36/A. §), ideértve a NAV által közzétett Adatlap 2024 nyomtatványt is,
- tartozásigazolás (Vht. 78. §),
- járulékigazolás (Tbj. 75. § (1) bekezdés).

Mivel a Tbj. szerint a járulékigazolást a biztosítottak részére a biztosítási jogviszony megszűnésekor kell kiállítani, így az egyszerűsített foglalkoztatottak részére ez nem szükséges. A Tbj. nem sorolja fel a biztosítottak között az egyszerűsített foglalkoztatottakat.
A Vht. szerint tartozások levonására az SZJA-előleg alapjából van lehetőség. Egyszerűsített foglalkoztatottak esetén nincs SZJA-előleg alap, hiszen a munkáltató nem állapíthat meg adóelőleget, az adókötelezettséget a magánszemély az éves SZJA-bevallásában tudja megállapítani. Emiatt a Vht. tartozásigazolásra vonatkozó része nem értelmezhető egyszerűsített foglalkoztatás esetén.

Foglalkoztatási igazolás

Az Flt. 36/A. § (1) bekezdése szerint a munkaviszony megszüntetésekor, megszűnésekor kell kiadni az igazolást, mely alól kivétel az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony. E fogalmat az Flt. 58. § (5) n) pontja határozza meg, mely szerint alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonynak számít a háztartási munka, valamint az Efotv. szerinti alkalmi munka és idénymunka is.
Ezt azt jelenti, hogy az egyszerűsített foglalkoztatottak részére nem kell kiadni ezt az igazolást sem.

Jogszabályi háttér

Flt. 36/A. § (1) A munkaadó – az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetét kivéve – a munkaviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor foglalkoztatási igazolást állít ki.
Flt. 58. § (5) n) alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony: az adórendszeren kívüli háztartási munka, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény által szabályozott alkalmi munka, valamint idénymunka.